Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

O nas

Szybkość, zdolność adaptacji i elastyczność

Spółka Reform Capital to międzynarodowagrupa zarządzającą inwestycjami, której działalność zorientowana jest na wyspecjalizowane inwestycje w regionie rozwijającej się Europy. Spółka Reform Capital, poprzez swoje filie zlokalizowane w Pradze, Bratysławie i we Wrocławiu, zarządza kapitałem zakładowym przekraczającym 300 milionów USD. Kapitał ten pochodzi od zinstytucjonalizowanych inwestorówmiędzynarodowych.

Reform Capital

Jednym z filarów aktywności inwestycyjnej Reform Capital jest poszukiwanie możliwości inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem, gdzie wartość dodana tworzona jest poprzez jednostkowość zdarzeń biznesowych lub optymalizacje procesu inwestycyjnego. Spółka Reform Capital realizuje tego rodzaju inwestycje indywidualnie lub przy współpracy z kreatywnymi partnerami z rynku lokalnego.

Charakterystyczna struktura korporacyjna i specjalistyczne podejście inwestycyjne spółki Reform Capital umożliwia implementację niestandardowych rozwiązań strategicznych i finansowych dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu szybkości, adaptacyjności i elastyczności działania.

Kim jesteśmy

Spółkę Reform Capital założyli w 2003 roku w Pradze bankierzy inwestycyjni Marek Chatrný i Martin Drázský, którzy wspólnie szczycą się szesnastoletnim doświadczeniem w działaniach na Wall Street i londyńskim „City“.

Jednym z filarów aktywności inwestycyjnej Reform Capital jest poszukiwanie możliwości inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem, gdzie wartość dodana tworzona jest poprzez jednostkowość zdarzeń biznesowych lub optymalizacje procesu inwestycyjnego. Spółka Reform Capital realizuje tego rodzaju inwestycje indywidualnie lub przy współpracy z kreatywnymi partnerami z rynku lokalnego.

Reform Capital

Charakterystyczna struktura korporacyjna i specjalistyczne podejście inwestycyjne spółki Reform Capital umożliwia implementację niestandardowych rozwiązań strategicznych i finansowych dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu szybkości, adaptacyjności i elastyczności działania.

www.reformcapital.com