Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Nasze usługi

Nasza oferta, aktualne projekty i projekty, których szukamy

I. Non-performing loans

Reform Capital, na przestrzeni wielu lat swej działalności, uczestniczyła w przetargach na zakup portfeli wierzytelności nieregularnych jako współorganizator, inwestor oraz serwiser. Łączna wartość nominalna portfeli wycenionych na rynkach polskim, słowackim i czeskim, przekracza 1 bilion USD.

Posiadanie własnych platform windykacyjnych w krajach inwestycji umożliwiło Reform Capital osiągnięcie stopy zwrotu z inwestycji (IRR) na poziomie od 20 do 50%.

Pohľadávkové portfólio

Jako jeden z pierwszych uczestników rynku NPL w Polsce Reform Capital w roku 2003 podjęła starania zmierzające do nabycia portfeli wierzytelności od polskich banków, podczas gdy dla innych inwestorów ten obszar pozostawał poza obszarem zainteresowania, ze względu na nisko wówczas oceniane stopy zwrotu. W roku 2004 Reform Capital nabyła, będący po raz pierwszy na polskim rynku przedmiotem obrotu, portfel wierzytelności korporacyjnych, zaś w 2005 utworzyła pierwszy w Polsce fundusz sekurytyzacyjny S-Collect FIZ NFS.

Reform Capital na przestrzeni lat uczestniczyła w wielu przetargach na zakup portfeli wierzytelności, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych,pełniła rolę nadzorczą nad firmami, którym powierzono obsługę nabytych portfeli wierzytelności oraz utworzyła własną, stale rozwijaną platformę windykacyjną, rekompensującą braki obserwowane w modelach zarządzania wierzytelnościami stosowanymi przez zewnętrznych partnerów.

Bieżące informacje na temat polskiej filii Reform Capital można znaleźć na stronie: www.reformcapital.pl

II. Możliwości inwestowania w nieruchomości

Poszukujemy możliwości inwestowania w projekty nieruchomościowe o horyzoncie inwestycyjnym 3-5 lat, aby rozwinąć projekt i zapewnić maksymalną wartość przy wyjściu.

Oferujemy

  1. Doradztwo inwestycyjne w zakresie projektów NPL i innych dedykowane inwestorom spoza lokalnych rynków.
  2. Usługi inżynieryjne na terenie Czech i Słowacji w zakresie projektów dot. nieruchomości (badania urbanistycznie, zagospodarowanie przestrzenne, pełna dokumentacja), fuzji gruntów itp.
  3. Doradztwo inwestycyjne w zakresie zarządzania kapitałem, restrukturyzacji i zarządzania finansami, upadłości i likwidacji oraz finansowania pomostowego,

Jakimi projektami jesteśmy zainteresowani?

Poszukujemy projektów, które wymagają więcej aniżeli finansowania. Jako doradca inwestycyjny pomagamy w szczególnych sytuacjach takich jak upadłości, odzyskiwanie złych należności, mediacje w sporach właścicielskich, między akcjonariuszami, wierzycielami itp. Oferujemy także finansowanie przejęć oraz pożyczki zabezpieczone aktywami.

  1. Projekty inwestycyjne o wartości nominalnej od 10 do 50 mil. EUR.
  2. Horyzont czasowy do 4 lat.
  3. IRR 15 – 20%.
  4. Zróżnicowane struktury kapitałowe i inwestycyjne.
  5. Participation in all layers of capital structure.
  6. Sektory i branże: nieruchomości, finanse, energetyka, produkcja (szczególnie branże eksportowe), rolnictwo i przemysł spożywczy, usługi.
www.reformcapital.com