Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Ponuka služieb

Naša ponuka, aktuálne projekty a typ vyhľadávaných projektov

I. Pohľadávkové portfólio

Spoločnosť Reform Capital sa ako tvorca, spoluinvestor a správca zúčastnila výberových konaní na portfóliá nesplácaných úverov (NPL) s celkovou nominálnou hodnotou presahujúcou 1 miliardu USD, a to v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Celková investičná hodnota predstavovala približne 100 miliónov USD.

Spoločnosť Reform Capital spravuje špecifické inkasné platformy v niekoľkých krajinách, pričom investorom zaistila výnosy (IRR) vo výške 20-50 %.

Pre aktuálne informácie ohľadom pohľadávkového portfólia v Poľsku pozrite tu: www.reformcapital.pl

Pohľadávkové portfólio

II. Investičné príležitosti na realitnom trhu

V súčasnosti vyhľadávame realitné projekty, ktoré by sme vedeli zrealizovať a zhodnotiť v časovom období 3-5 rokov.

Ponúkame

  1. Sprostredkovanie kontaktov so zahraničnými investormi, ktorí investujú do špeciálnych príležitostí, prípadne spoluprácu pri identifikácii, realizácii a financovaní zahraničných akvizícií.
  2. Inžinierske služby pri developerských projektoch (urbanistické štúdie a prípravu podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, a pod.), realizáciu jednoduchých pozemkových úprav. Tieto služby ponúkame spoločnostiam na lokálnom trhu (Slovensko a Česko).
  3. Poradenstvo v rámci správy súkromného kapitálu (private equity), pri reštrukturalizácii, konkurzoch a krátkodobých pôžičkách.

Aký typ projektov vyhľadávame

Sme pripravení vstúpiť do situácií, ktoré potrebujú viac ako len finančný kapitál. Sme poradcom v prípadoch insolvencií, pohľadávok, pri riešení konfliktov medzi vlastníkmi, akcionármi alebo veriteľmi. Poskytujeme akvizičné financovanie, financovanie voči aktívam.

  1. Projekty o veľkosti 10 – 50 mil. Eur
  2. Výstup do 4 rokov
  3. IRR 15 – 20% ročne
  4. Možnosť účasti vo všetkých vrstvách kapitálovej štruktúry
  5. Sektory: nehnuteľnosti, energetika, financie, priemysel (najmä tradičné exportné odbory), poľnohospodárstvo a potravinárstvo, služby.
www.reformcapital.com