Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Ponuka služieb

Naša ponuka, aktuálne projekty a typ vyhľadávaných projektov

I. Pohľadávkové portfólio

Spoločnosť Reform Capital sa ako tvorca, spoluinvestor a správca zúčastnila výberových konaní na portfóliá nesplácaných úverov (NPL) s celkovou nominálnou hodnotou presahujúcou 1 miliardu USD, a to v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Celková investičná hodnota predstavovala približne 100 miliónov USD.

Spoločnosť Reform Capital spravuje špecifické inkasné platformy v niekoľkých krajinách, pričom investorom zaistila výnosy (IRR) vo výške 20-50 %.

Pre aktuálne informácie ohľadom pohľadávkového portfólia v Poľsku pozrite tu: www.reformcapital.pl

Pohľadávkové portfólio

II. Realitné portfólio – projekt Centrop

V súlade s modernými urbanistickými trendmi pripravujeme na ploche 600 hektárov rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR, Bratislavy. Zohľadňujeme pritom požiadavky ekonomického, spoločenského, športového a kultúrneho života v tomto rozvojovom póle Bratislavy.

Realitné portfólio – projekt Centrop

V prvej fáze sa sústreďujeme na územie s rozlohou približne 70 hektárov v bezprostrednej blízkosti závodu Volkswagen. Naším cieľom je pripraviť tu pozemky pre stavebných developerov. V súčasnosti sú v územnom pláne hlavného mesta vedené ako poľnohospodárska pôda, a preto je potrebné zmeniť ich funkciu prostredníctvom zmeny územného plánu. Zároveň sme iniciovali tzv. jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), ktoré usporiadajú pozemky pre jednotlivých vlastníkov do ucelených častí. JPÚ realizuje spoločnosť AGROCONS Banská Bystrica.

Viac informácii o projekte Centrop pozrite tu: www.centrop.sk

Ponúkame

  1. Sprostredkovanie kontaktov so zahraničnými investormi, ktorí investujú do špeciálnych príležitostí, prípadne spoluprácu pri identifikácii, realizácii a financovaní zahraničných akvizícií.
  2. Inžinierske služby pri developerských projektoch (urbanistické štúdie a prípravu podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, a pod.), realizáciu jednoduchých pozemkových úprav. Tieto služby ponúkame spoločnostiam na lokálnom trhu (Slovensko a Česko).
  3. Poradenstvo v rámci správy súkromného kapitálu (private equity), pri reštrukturalizácii, konkurzoch a krátkodobých pôžičkách.

Aký typ projektov vyhľadávame

Sme pripravení vstúpiť do situácií, ktoré potrebujú viac ako len finančný kapitál. Sme poradcom v prípadoch insolvencií, pohľadávok, pri riešení konfliktov medzi vlastníkmi, akcionármi alebo veriteľmi. Poskytujeme akvizičné financovanie, financovanie voči aktívam.

  1. Projekty o veľkosti 10 – 50 mil. Eur
  2. Výstup do 4 rokov
  3. IRR 15 – 20% ročne
  4. Možnosť účasti vo všetkých vrstvách kapitálovej štruktúry
  5. Sektory: nehnuteľnosti, energetika, financie, priemysel (najmä tradičné exportné odbory), poľnohospodárstvo a potravinárstvo, služby.
www.reformcapital.com