Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Náš tím

Sami toho zvládneme málo, ale keď sa spojíme, zvládneme čokoľvek.
Marek Chatrný

je spoločníkom a konateľom spoločnosti

pôsobil ako riaditeľ reštrukturalizačnej skupiny spoločnosti Lazard Frères & Co. v New Yorku (1998-2003)

pre Credit Suisse First Boston v New Yorku a Londýne, a to v rámci skupiny Global Energy Group (1995-1998)

podieľal sa na mnohých projektoch v oblasti korporátneho finančného poradenstva a reštrukturalizácie vo východnej i západnej Európe, v USA i juhovýchodnej Ázii.

vyštudoval Fakultu strojného inžinierstva na VUT Brno

úspešne absolvoval program MBA na The Wharton Business School

Je českej národnosti, plynule hovorí po anglicky, taliansky, poľsky a rusky, taktiež veľmi dobre hovorí nemecky a francúzsky.

Martin Drázský

je spoločníkom a konateľom spoločnosti

pôsobil ako riaditeľ oddelenia akciových kapitálových trhov spoločnosti Credit Suisse First Boston v Londýne (1994-2003)

zameriaval sa na ponuku verejne obchodovaných akcií v rozvíjajúcej sa Európe a západnej Európe

pôsobil v spoločnosti IFC v Prahe (1991-1992)

vyštudoval ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

úspešne absolvoval program MBA na London Business School

Je českej národnosti, plynule hovorí po anglicky, taktiež veľmi dobre hovorí poľsky, rusky a francúzsky.

Náš tím
SlovenskoSlovensko
ČeskoČesko
PoľskoPoľsko

Slovensko

Ľubica Husárová

 
Project Manager
Marketing, predaj, bankové produkty

 

Michal Smolec

 
Project Manager
Zmena územného plánu

 

Milan Šoltes

 
Project Manager
Jednoduché pozemkové úpravy

Renáta Krajčovičová

 
Office Manager

Momentálne voľná pozícia

 
asistentka

Česko

Michal Hampejs

 
Financial Manager

 

Drahomíra Svatá

 
asistentka

Poľsko

Agnieszka Dluga

 
Managing Director

 

Marta Kosowicz-Stajkowska

 
Legal Counsel
www.reformcapital.com