Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Nabídka služeb

Naše nabídka, aktuální projekty a typ vyhledávaných projektů

I. Portfolia pohledávek

Společnost Reform Capital se jako kupující, spoluinvestor a správce zúčastnila výběrových řízení na prodej portfolií nesplácených pohledávek (NPL) s celkovou nominální hodnotou přesahující 1 miliardu USD, a to v Polsku, České republice a na Slovensku. Celková investiční hodnota představovala přibližně 100 miliónů USD.

Společnost Reform Capital spravuje specifické inkasní platformy v několika zemích, přičemž investorům zajistila výnosy (IRR) ve výši 20-50 %.

Aktuální informace ohledně portfolií pohledávek v Polsku naleznete zde: www.reformcapital.pl

Pohľadávkové portfólio

II. Realitní portfolio – projekt Centrop

V souladu s moderními urbanistickými trendy připravujeme na ploše 600 hektarů rozvoj severozápadní části hlavního města SR, Bratislavy. Zohledňujeme přitom požadavky ekonomického, společenského, sportovního a kulturního života v této rozvojové oblasti Bratislavy.

Realitné portfólio – projekt Centrop

V první fázi se soustřeďujeme na území s rozlohou přibližně 70 hektarů v bezprostřední blízkosti závodu Volkswagen. Našim cílem je připravit zde stavební parcely pro další rozvoj území. V současnosti jsou tyto parcely v územním plánu hlavního města vedené jako orná půda, a proto je potřebné změnit jejich funkční využití prostřednictvím změny územního plánu. Zároveň jsme iniciovali tzv. jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), které uspořádají pozemky pro jednotlivé vlastníky do ucelených častí. JPÚ realizuje společnost AGROCONS Banská Bystrica.

Více informací o projektu Centrop naleznete zde: www.centrop.sk

Nabízíme

  1. Zprostředkování kontaktů se zahraničními investory, kteří investují do „special situations“, případně spolupráci při identifikaci, realizaci a financovaní zahraničních akvizicí.
  2. Inženýrské služby při developerských projektech (urbanistické studie a přípravu podkladů pro změny a doplňky územního plánu, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, apod.), realizaci jednoduchých pozemkových úprav. Tyto služby nabízíme společnostem na českém a slovenském trhu.
  3. Poradenství v rámci správy soukromého kapitálu (private equity), při restrukturalizaci, konkurzech a krátkodobých půjčkách.

Jaký typ projektů vyhledáváme

Jsme připravení vstoupit do projektů, které potřebují víc než jen finanční kapitál. Jsme poradcem v případech insolvencí, procesu vymáhání pohledávek, při řešení sporů mezi vlastníky, akcionáři anebo věřiteli. Poskytujeme akviziční financování, financování oproti aktivům.

  1. Projekty o velikosti 10 – 50 mil. EUR.
  2. Exit do 4 let.
  3. IRR 15 – 20%.
  4. Možnost účasti ve všech vrstvách kapitálové struktury.
  5. Sektory: nemovitosti, energetika, finance, průmysl (zejména tradiční exportní obory), zemědělství a potravinářský průmysl, služby.
www.reformcapital.com