Menu
Slovak Czech Polish English
Slovak Czech Polish English

Nabídka služeb

Naše nabídka, aktuální projekty a typ vyhledávaných projektů

I. Portfolia pohledávek

Společnost Reform Capital se jako kupující, spoluinvestor a správce zúčastnila výběrových řízení na prodej portfolií nesplácených pohledávek (NPL) s celkovou nominální hodnotou přesahující 1 miliardu USD, a to v Polsku, České republice a na Slovensku. Celková investiční hodnota představovala přibližně 100 miliónů USD.

Společnost Reform Capital spravuje specifické inkasní platformy v několika zemích, přičemž investorům zajistila výnosy (IRR) ve výši 20-50 %.

Aktuální informace ohledně portfolií pohledávek v Polsku naleznete zde: www.reformcapital.pl

Pohľadávkové portfólio

II. Investiční příležitosti na realitním trhu

V současné době vyhledáváme realitní projekty, které by bylo možné zrealizovat a zhodnotit v časovém horizontu 3-5 let.

Nabízíme

  1. Zprostředkování kontaktů se zahraničními investory, kteří investují do „special situations“, případně spolupráci při identifikaci, realizaci a financovaní zahraničních akvizicí.
  2. Inženýrské služby při developerských projektech (urbanistické studie a přípravu podkladů pro změny a doplňky územního plánu, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, apod.), realizaci jednoduchých pozemkových úprav. Tyto služby nabízíme společnostem na českém a slovenském trhu.
  3. Poradenství v rámci správy soukromého kapitálu (private equity), při restrukturalizaci, konkurzech a krátkodobých půjčkách.

Jaký typ projektů vyhledáváme

Jsme připravení vstoupit do projektů, které potřebují víc než jen finanční kapitál. Jsme poradcem v případech insolvencí, procesu vymáhání pohledávek, při řešení sporů mezi vlastníky, akcionáři anebo věřiteli. Poskytujeme akviziční financování, financování oproti aktivům.

  1. Projekty o velikosti 10 – 50 mil. EUR.
  2. Exit do 4 let.
  3. IRR 15 – 20%.
  4. Možnost účasti ve všech vrstvách kapitálové struktury.
  5. Sektory: nemovitosti, energetika, finance, průmysl (zejména tradiční exportní obory), zemědělství a potravinářský průmysl, služby.
www.reformcapital.com